Borang Pendaftaran Pelajar Atas Talian - Institusi Pendidikan Hira
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga)* Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat*
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Penjaga / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport* Ahli Ikram
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
Bagaimana anda tahu tetang kami
Untitled Document
Maklumat Akademik
1. Maklumat Peperiksaan UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
- BAHASA INGGERIS PENULISAN
- SAINS
- MATEMATIK
- PEKA
- FARDU AIN
2. Maklumat Peperiksaan UPKK
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BIDANG AL-QURAN
- ULUM SYARIAH (AQIDAH DAN IBADAH)
- SIRAH
- ADAB (AKHLAK ISLAMIAH)
- PELAJARAN JAWI
- LUGHATUL QURAN
- PENGHAYATAN CARA HIDUP ISLAM
- AMALI SOLAT
3. Maklumat Peperiksaan PT3
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
- BAHASA MELAYU PENULISAN
- BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
- BAHASA INGGERIS PENULISAN
- SEJARAH
- GEOGRAFI
- MATEMATIK
- SAINS
- KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
- BAHASA ARAB
- PENDIDIKAN ISLAM
4. Peperiksaan Lain-Lain(Cth: SMA, PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5

Pihak pengurusan sekolah berhak untuk menolak pengambilan pelajar tersebut jika perlu. Jika berlaku sebarang kecemasan, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan rawatan perubatan daripada pakar perubatan yang berkelayakan atau hospital yang berdekatan untuk pelajar berkenaan. Pihak sekolah dan kakitangan tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang rawatan perubatan yang diberikan kepada pelajar atau caj perubatan yang dikenakan. Jika maklumat ini tidak dimaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum pengambilan pelajar, pihak pengurusan Institut Pendidikan Hira berhak untuk membatalkan penerimaan pelajar tersebut sebagai pelajar Institut Pendidikan Hira. Pihak Sekolah juga berhak untuk memberhentikan pelajar yang tidak mengikut peraturan dan disiplin Institut Pendidikan Hira berdasarkan cadangan oleh Pengetua Sekolah dan Guru Disiplin.

Akuan Pendaftaran & Penerimaan

Saya, Bapa / Ibu / Penjaga kepada pelajar di atas, mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami isi kandungan halaman tersebut. Saya akan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Saya, dengan ini memahami dan bersetuju bahawa segala maklumat yang diberikan adalah betul. Institut Pendidikan Hira mempunyai hak untuk menolak permohonan tersebut tanpa sebarang notis.